فیلم| کرونا بیماری اتفاقی نیست

اخبار مرتبط

پشتیبانان و بازیگران جنگ بیولوژیک کرونا چه کسانی بودند؟

آفریقایی-آمریکایی‌ها بیش از هر نژاد دیگر قربانی ویروس کرونا هستند

سابقه نظام آمریکا در آزمایش سلاح های بیولوژیک روی مردم آمریکا

0 نظر

ارسال نظر

capcha