فیلم| شفافیت؛ آیا ایده شفافیت به کمتر شدن فساد در ساختارهای حاکمیتی می‌انجامد؟

اخبار مرتبط

دستور «رئیسی» برای اجرای یک قانون بر زمین مانده

حاکمیت و کارگزاران اجرایی؛ جامعه هدف فراکسیون امر به معروف مجلس

طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس

0 نظر

ارسال نظر

capcha