فیلم| گزارش عملکرد دوره مجازی هرم سواد رسانه در همایش دستاوردهای جبهه انقلاب

اخبار مرتبط

نشست سواد فضای مجازی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزادسمنان

فیلم| گزارش عملکرد مدیرمسئول خبرنامه دانشجویان ایران در همایش دستاوردهای جبهه انقلاب

فیلم| گزارش عملکرد کارشناس سواد فضای مجازی در همایش دستاوردهای جبهه انقلاب

0 نظر

ارسال نظر

capcha