فیلم| چه چیزی جرأت رونمایی از طرح ظالمانه معامله قرن را به آمریکا داد؟

اخبار مرتبط

فیلم| چگونه در 90 سال پیش فلسطین به اسرائیل تبدیل شد!؟

فیلم| زوایای پنهان اسرائیل

فیلم| راه حل خشکاندن ریشه بحران منطقه یعنی اسرائیل چیست

0 نظر

ارسال نظر

capcha