فیلم| معامله شرف؛ نگاهی به کنفرانس مادرید تا معامله قرن

اخبار مرتبط

فیلم| چگونه در 90 سال پیش فلسطین به اسرائیل تبدیل شد!؟

فیلم| زوایای پنهان اسرائیل

فیلم| راه حل خشکاندن ریشه بحران منطقه یعنی اسرائیل چیست

0 نظر

ارسال نظر

capcha