اخبار مرتبط

شبکه روس: ژنرال سلیمانی فردی افسانه‌ای بود که فراتر از ممکن را درک می‌کرد

ویدئو/گنبد به احترام حاج قاسم قیام کرد

ویدئو/ژنرال قاسم سلیمانی یک قهرمان واقعی بود

0 نظر

ارسال نظر

capcha