سالروز حماسه نهم دی؛

اعتدال، افراط

اخبار مرتبط

پوستر| فلسطین لنا

آثار و تبعات سیاسی اجتماعی فتنه 88

ماهیت اصلی فتنه گران برای مردم و طرفداران آنها مشخص شود

0 نظر

ارسال نظر

capcha