اخبار مرتبط

آثار و تبعات سیاسی اجتماعی فتنه 88

اعتدال، افراط

ماهیت اصلی فتنه گران برای مردم و طرفداران آنها مشخص شود

0 نظر

ارسال نظر

capcha