روایت شاهدان عینی از رفتارهای غیرعادی در اعتراضات بنزینی

بشنوید| این رفتاها کار مردم عادی نیست

اخبار مرتبط

اجرای سناریوی «خطرناک» در لبنان

همراهی حوزه نشر با اعتراضات در آمریکا

حمله معترضان به ستاره ترامپ در هالیوود /تخریب ستاره ترامپ توسط مردم

0 نظر

ارسال نظر

capcha