اخبار مرتبط

هزینه سازش از هزینه مقاومت بیشتر است

هزینه مقاومت کمتر از تسلیم شدن است

حفظ روحیه مقاومت در بین کشورهای اسلامی ضروری است

0 نظر

ارسال نظر

capcha