ببینید:

اطلاع‌نگاشت متحرک | کجای کار اقتصاد می‌لنگد؟

اخبار مرتبط

تداوم روند کاهش تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها

اقتصاد دریامحور | تجارت‌ قطره‌ ای در آب‌ های‌ آزاد

رضایی: مردمی کردن اقتصاد راهبرد توسعه است

0 نظر

ارسال نظر

capcha