پوستر:بی‌بی‌سی رسانه دروغگو

اخبار مرتبط

پوستر| القای ترس کُشنده تر از کرونا

پوستر | هر دم از این باغ بری میرسد

پوستر| بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشود

0 نظر

ارسال نظر

capcha