آموزش تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

آموزش تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

به گزارش سراج24؛ آخرین فرصت بهره مندی از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و یا تکمیل و ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی پایان خرداد ماه سال جاری می باشد .

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha