سرعت رشد بازار مسکن کم شد

سرعت رشد بازار مسکن کم شد

 

به گزارش سراج24؛ تغییرات ایجاد شده به لحاظ قیمت و تقاضای بالقوه در بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ بررسی شدمطابق داده‌های غیررسمی چهارمین ماه سال جاری از سرعت رشد قیمت مسکن بازار مسکن در پایتخت کاسته شداگرچه هنوزقیمت‌های قطعی ارایه نشده، نرخهای پیشنهادی نشان‌دهنده افزایش ۶ درصدی است که ۴ درصد کمتر از نرخ رشد پیشنهادی ماهیانهدر خردادماه بود.

مطابق انتظار برخی کارشناسان، بازار مسکن تهران تحت تاثیر انتظارات تورمی و تغییر قیمت کالاهای اساسی در ماههای اردیبهشت وخرداد قرار گرفتآمار بانک مرکزی از رشد ۶ و ۸ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خرداد حکایت دارددرخصوص تغییرات بازارمسکن شهر تهران در تیرماه هنوز گزارش رسمی ارایه نشده اما اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی با وزن‌دهی بهمعاملات قطعی به میانگین ۴۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که تغییر ۶ درصدی را نسبت به خردادماه به تصویر می‌کشد.

بر اساس داده‌های سامانه کیلید سرعت رشد ماهیانه نرخ‌های پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد در خردادماه به ۶ درصد درتیرماه رسیده استاین رقم نسبت به افزایش ۸ درصدی قیمت در معاملات قطعی نیز ۲ واحد درصد افت نشان می‌دهددر واقع با وجودافزایش قیمت، سرعت تورم بازار مسکن شهر تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است.

 

درصد تغییرات قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی‌های ملکی با وزن‌دهی به مناطق بر اساس تعداد معاملاتقطعی حاکی از آن است که متوسط قیمت از متری ۴۰.۵ میلیون تومان در خردادماه به ۴۳.۱ میلیون تومان رسیده است.

درخصوص بازار اجاره پایتخت نیز تغییرات قیمت رهن هر متر مربع خانه در آگهی‌های سامانه مذکور در تیرماه نسبت به خردادماه ازرشد ۸ درصد حکایت داردهر دو شاخص مذکور در بخش فروش و اجاره ممکن است اختلافاتی با آمارهای رسمی داشته باشد.

در شرایطی که گزارشهای میدانی حاکی از کاهش معاملات خانه در تیرماه نسبت به مردادماه است، داده‌های مذکور هم تا حدودیکاستن التهابات قیمتی را نشان می‌دهداین در حالی است که بازارهای موازی مسکن شامل بورس، ارز، طلا و خودرو در ثبات نسبی بهسر می‌برند و بخشی از سرمایه‌ها به بازار مسکن منتقل شده است.

نوسانات بازار مسکن شهر تهران با فاصله یک ماهه بر روی کل کشور تاثیر گذاشتبر اساس گزارش مرکز آمار تیرماه امسال شاخصقیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که این بازار در خردادماه با ثبات نسبیهمراه بودظاهرا تغییر قیمت کالاهای اساسی و نوسان بازار مسکن شهر تهران بر روی قیمت خانه در کل کشور تاثیر گذاشته استالبته تورم سالیانه مسکن جاماندگی ۱۲ درصدی را در مقایسه با تورم عمومی نشان دادتورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت نسبتبه تیرماه سال گذشته را به تصویر می کشد از افزایش ۳۱.۸ درصد حکایت داردتورم سالیانه قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ماهه منتهیبه تیرماه امسال نیز ۲۷.۹ درصد بود.

آمار و ارقام مذکور حاکی از آن است که اگرچه بازار مسکن شهر تهران و کل کشور با نوساناتی در ماههای اخیر مواجه شده، نسبت بهتورم عمومی دچار جاماندگی شده استتورم مسکن در هر دو شاخص نقطه به نقطه و تورم سالیانه به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد نسبت بهتورم عمومی عقب است که در واقع علیرغم افزایش قیمت‌های اسمی، کاهش قیمت‌های واقعی را نشان می‌دهدعمده کارشناسانپیش‌بینی می‌کنند بازار مسکن تا پایان سال جاری به حرکت در مدار پایین‌تر از نرخ تورم ادامه دهد.

 

 

اخبار مرتبط

بازار مسکن مقداری از تب و تاب افتاد

الکس از آمریکا تا فساد در دبی/ بهره کشی جنسی به کمک مادر!

مبالغی برای معلمان مشمول رتبه‌بندی به زودی واریز می‌شود

0 نظر

ارسال نظر

capcha