روستاییان و عشایر چگونه می‌توانند بازنشسته شوند؟ / آمار بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی

روستاییان و عشایر چگونه می‌توانند بازنشسته شوند؟ / آمار بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی

به گزارش سراج24؛ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، نهادی اجتماعی است که چندسالی است به جامعه هدف خود خدمات بیمه‌ای ارائه می‌دهد، این صندوق به منظور برخورداری مردم از خدمات تأمین اجتماعی راه اندازی شده و تاکنون توانسته گام‌های خوبی را بردارد.

 اصل ۲۹ قانون اساسی به چرایی تشکیل صندوق بازنشستگی اشاره می‌کند، این اصل می‌گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای ملی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

یکی از اساسی ترین مبانی قانونی که باعث ایجاد و تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.

در بند «د» ماده۳ اشاره شده است که: تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز مانند بیمه روستاییان و عشایر نیاز است. همچنین در بند ۲ ماده ۳ نیز تأکید شده است که دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان زیر پوشش قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر و ... را فراهم نماید.

مشمولان صندوق بیمه اجتماعی چه کسانی هستند؟

از جمله این مشمولان می توان به کلیه ساکنین روستاها و مناطق عشایری اشاره کرد، بخشی دیگر از اعضای این صندوق می‌توانند شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار جمعیت باشند.

یکی دیگر از گروه های جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان ساکن و غیر ساکن در روستاهای کشور هستند که می‌توانند از خدمات بازنشستگی، مستمری در ایام سالمندی و ... استفاده کنند.

رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری( ساکنین روستاها، ساکنین مناطق عشایری و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر) از آن جمله جامعه هدف این صندوق به شمار می‌آیند.

همچنین فعالان و شاغلان حوزه فرش، قالی، جاجیم و گلیم بافی، فعالان و شاغلان عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی، دیگر مشمولان این صندوق هستند.

مزایا و خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور

پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه سالانه کشاورزان، روستاییان و عشایر از سوی دولت، پرداخت مستمری دوران بازنسشتگی، پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی، پرداخت مستمری بازماندگان متوفی و نقل و انتقال سوتبق و کسور بازنشستگی بین صندوق های بیمه اجتماعی کشور را می‌توان مهمترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی به شمار آورد.

تعداد اعضای صندوق

در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۵۴۸ نفر عضو فعال و غیر فعال دارد. از این آمار، ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۵۸ نفر عضو بیمه شده فعال و ۷۰۷ هزار و ۶۱۷ نفر نیز بیمه شده غیر فعال دارد.

در مجموع، ۶۳درصد از اعضای صندوق بیمه شده فعال و ۳۷ درصد دیگر را بیمه شدگان غیر فعال تشکیل می دهند.

آمار مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی

صندوق بیمه اجتماعی کشور در حال حاضر ۱۴۹ هزار و ۴۷۳ نفر مستمری بگیر، ۷۶ هزار و ۸۴۶ نفر بازماندگان، ۵۰ هزار و ۴۳ نفر بازنشستگی پیش از موعد، ۱۳هزار و ۷۰۹ نفر سالمند و ۸ هزار و ۵۳۲ نفر از کارافتاده را در خود جای داده است.

در مجموع،۵۱درصد بازماندگان، ۳۴درصد بازنشستگی پیش از موعد،۹ درصد از کار افتادگی و ۶درصد از اعضای مستمری بگیر صندوق را سالمندان تشکیل می دهند.

معرفی شدگان جهت بهره برداری از طرح ملی به تفکیک وزارتخانه ها و سازمانها

وزارت میراث فرهنگی: ۱۰ هزار و ۱۰۴ نفر، در این بین ۸ هزار و ۵۴۴ نفر را بانوان و هزار و ۶۰ نفر را مردان تشکیل می دهند. در سازمان بهزیستی کشور نیز آمار مشمولین طرح، ۲۹۰ هزار و ۷۳۳ نفر است که در این بین، ۱۱۸ هزار و ۶۶۶ نفر را زنان و ۱۷۲ هزار و ۶۷ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

تعداد مشمولین طرح در وزارت جهاد کشاورزی ۱۹ هزار و ۹۴۴ نفر است که ۱۹ هزار و ۹۲۳ نفر به زنان اختصاص یافته است. از سویی دیگر سازمان امور عشایری، ۵۰ هزار و ۳۰۹ نفر از این مشمولین را داراست و براساس این آمار، ۴۸ هزار و ۴۷۵ نفر از مردان تشکیل داده است.

برهمین اساس،۷۹۵ هزار و ۴۷۷ نفر از مشمولین در کمیته امام خمینی (ره) فعالیت دارند که از این رقم، ۴۰۸هزار و۴۵۹ نفر را زنان  تشکیل داده‌اند.

مرکز ملی فرش ایران نیز ۷۰ هزار و ۶۶۴ نفر معرفی شده به این صندوق دارد که ۵۸ هزار و ۶۰۲نفر را بانوان و ۱۲هزار و ۰۶۲ نفر نیز به مردان اختصاص دارد.

با توجه به آمار معرفی شدگان جهت بهره مندی از طرح ملی بیمه اجتماعی، کمیته امام خمینی(ره) بیشترین آمارمعرفی شدگان و پس از آن سازمان بهزیستی بیشترین معرفی شدگان را دارند. پس از این دو سازمان و نهاد، مرکز ملی فرش ایران و سپس سازمان امور عشایر، بیشترین آمار معرفی شدگان به صندوق بیمه اجتماعی را کسب کرده اند.

اخبار مرتبط

جزئیات پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی

نهاده های دامی عشایر در ماه‌های آینده نیز قطعا با ارز ۴۲۰۰ توزیع می‌شود

آغاز ثبت نام جدید وام ضروری بازنشستگان کشوری از امروز

0 نظر

ارسال نظر

capcha