یادداشت؛

پروین شاعرتر است یا فروغ؟

پروین شاعرتر است یا فروغ؟

به گزارش سراج24؛ مهدی خمری: بیست و پنجم اسفند ماه زادروز رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی است.
زادروز او بهانه ای شد برای پرداختن به مسئله ای که سالیان سال است هم در محافل ادبی و هم در جامعه ما مطرح میشود و آنهم اینکه، از بین پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد کدام یک شاعر بزرگتری است؟
در ابتدا باید عرض کنم که طرح این سوال از پایه و اساس ایراد دارد چرا که هم فروغ فرخزاد و هم پروین اعتصامی از شاعران بزرگ و کم نظیر این سرزمیند و این پرسش تنها منجر به نادیده گرفتن هر یک از آنان میشود، گرچه که، متأسفانه سالهاست عده ای با بی رحمی تمام میکوشند تا پروین اعتصامی را شاعری ضعیف در ادبیات فارسی معرفی کنند و او را به حاشیه برانند، اتفاقی که استاد شفیعی کدکنی نیز در کتاب با چراغ و آیینه درباره اش نوشتاری دارند که خواندنش خالی از لطف نمی باشد:
((چند سال قبل یکی از روزنامه‌های معلوم‌الحال این پرسش را مطرح کرده‌ بود که «آیا فروغ شاعرتر است یا پروین؟» و بخش عظیمی از متشاعرچه‌های روزنامگی رأی داده بودند که پروین اصلا شاعر نیست. حتی بعضی از اهل ادب و کسانی که یک سطر از شعرِ فروغ را نخوانده‌اند و اگر خوانده‌اند نفهمیده‌اند، تحت تاثیر جوِّ زمانه تصریح کرده‌بودند که فروغ، بزرگ‌تر است از پروین یا جایی که فروغ شاعر است چه جایِ صحبت پروین؟
در یک جامعهٔ بیمار که با یک مویزِ نقدِ مدرن گرمش می‌شود و با یک غورهٔ رئالیسم سوسیالیستی سردیَش می‌کند، چگونه می‌توان در باب پروین و جایگاه او سخن گفت؟))

در انتها لازم است تا این موضوع را یادآوری کنم که پروین اعتصامی به واسطه ی دوستی پدرش یوسف اعتصامی با شعرا و ادیبان این سرزمین،پای درس اساتید بزرگ آن زمان نشسته و مشق شعر کرده است، آنگونه که شعر های نوجوانیش آنچنان محکمند که حتی با برترین آثار منتقدانش و حتی آنها که می خواهند نادیده اش بگیرند نیز قابل قیاس نیست‌.
علاوه بر اینها،وقتی که دیوان شعرش به چاپ رسید و میان مردم دست به دست میشد،استاد دهخدا و علامه محمد قزوینی که از بزرگان ادبیات این سرزمین به حساب می آیند در ستایش اشعار او دست به نوشتار مقالات متعدد زده اند.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha