مومنی در گفتگو با سراج24:

آمریکایی ها به دنبال توجیه شکست خود در افغانستان هستند

آمریکایی ها به دنبال توجیه شکست خود در افغانستان هستند

به گزارش سراج24؛ میر قاسم مومنی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با سراج24 در خصوص خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان و روی کار آمدن طالبان در آن کشور و البته آینده ساختار سیاسی افغانستان، اظهار داشت:  آمریکا در حمله به افغانستان به دنبال تامین منافع خود از طریق این کشور بود. 

وی گفت: آمریکا میخواست کشوری را به منطقه معرفی کند که در منطقه سیاست های امریکا را نسبت به ایران، روسیه و چین اعمال کند، اما با گذشت زمان و هزینه هایی که ایجاد شد و عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مورد نظرشان و با توجه به شرایطی که در منطقه بود حضور مستقیم آمریکا توجیه نداشت.

این کارشناس مسائل منطقه افزود: پس آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که باید نیروهای خود را از این منطقه خارج کنند و این منطقه را توسط نیروهای نیابتی اداره کنند.
 
مومنی بیان کرد: آنچه از روسیه به گوش میرسد حاکی از آنست که امریکا  طی دو سال گذشته حدود 5000 داعشی را وارد افغانستان کرده است. پس می توان اینطور نتیجه گرفت که آمریکایی ها در افغانستان دنبال بحران سازی هستند و با مستقر کردن نیروهای نیابتی مثل داعش، گروه های تکفیری و رادیکال در منطقه درصدد تحقق اهداف خود هستد.

وی ادامه داد: ناامنی در مرزهای ایران، چین و روسیه یعنی فشار به روسیه از طریق کشورهای مشترک المنافع بخصوص آسیای میانه و فشار به چین از طریق منطقه سینجیانگ و ناامنی مرزهای ایران از این طریق، سیاست های کلی آمریکایی ها بود که از زمان ترامپ به دنبال آن بودند.
 
مومنی ادامه داد:  بحث مهمی که وجود دارد بحث زمان بندی مناسب بود که آمریکایی ها قبل از آنکه نیروهای خود را خارج کنند ضرب العجلی را تعیین کردند و نتوانستند به  این ضرب العجل عمل کنند و باعث کشتار در افغانستان شدند که بایدن رییس جمهور آمریکا مسئولیت این کشتار را به عهده گرفت.
 
این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد:  آمریکایی ها به دنبال توجیه شکست خود در افغانستان هستند، اما آنها نه تنها در افغانستان شکست خوردند بلکه در تغییر فرهنگ مردمش و تغییر مسائل سیاسی، امنیتی این منطقه هم ناکام ماندند.

وی بیان کرد: این موضوع را می توان در بررسی وضعیت  ارتشی که امریکایی ها خودشان طی بیست سال آموزش داده بودند کاملا مشاهده کرد، چرا که  نتوانستند یک هفته هم مقاومت کنند و کشور بعد از 11 روز سقوط کرد. این نشان از این دارد که حضور آمریکا در افغانستان صرفا جنبه ی تبلیغاتی داشته و تنها سرمایه و منابع این کشور را خارج کردند.
 
مومنی گفت: امروز طالبان به این نتیجه رسیده که با گفتگو دولت سازی کند و در صحبت هایشان هم اینطور بیان می کنند که قصد مذاکره و استفاده  از اشخاص، اقلیت ها و اقوام مختلف را دارند، اما در عمل بستگی به تعاملی که بین طالبان و این گروه ها ایجاد خواهد شد دارد.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: مواضع کنونی طالبان به معنای تغییر کلی در سیاست هایش نیست و لازم است به این نکته توجه کرد که طالبان به دنبال قوانین دموکراتیک است، اما همزمان هم می خواهند دولت دست خودشان  باشد.
 
وی ادامه داد: در استفاده از اقلیت ها و اقوام مختلف این فرضیه وجود دارد که طالبان تنها برای تحکیم خود در داخل و برای شناسایی در جامعه بین الملل به عنوان دولت جدید افغانستان، دست به این کار بزند، اما بطور کلی باید منتظر ماند چرا که بروز ماهیت واقعی طالبان زمان میبرد.

مومنی در پایان خاطرنشان کرد: باید دید آنچه طالبان در صحبت هایش  در خصوص ایجاد دولتی مبنی بر گفتگو  و وحدت ملی می گوید در عمل پیاده خواهد کرد یا تنها برای توجیه حکومت خودش طرح استفاده از گروه ها وشخصیت ها داخلی و خارجی را مطرح می کند.

اخبار مرتبط

حمله تروریستی قندهار سرپوش گذاشتن بر شکست آمریکا در افغانستان است

حمله به مساجد، انتقام شکست آمریکا در افغانستان است

روسیه حمله تروریستی در قندهار را محکوم کرد

0 نظر

ارسال نظر

capcha