دکتر مرندی، کارشناس روابط بین‌الملل:

ویدئو/ایران هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت

ویدئو/ایران هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت

اخبار مرتبط

ویدئو/ واکسن کرونا

ویدئو/تضمین کد خدا!!!

مستند | حرف قطعی

0 نظر

ارسال نظر

capcha