فیلم| اهمیت درستی مطالب در سواد رسانه ای

اخبار مرتبط

فیلم/روایتی از تلاش جریان تحریف در موضوع نوید افکاری

بررسی ادعای غیر واقعی بودن اعلامی کرونا توسط یک جاعل رسانه ای

فیلم| آلوده شدن آب هاى زیر زمینى به کرونا از طریق اجساد

0 نظر

ارسال نظر

capcha