فیلم| تحلیل کارشناس بی بی سی از قرنطینه ایران‌‌

اخبار مرتبط

کلیپ نوشت| مقایسه اقدامات ایران و دیگر کشورها در کنترل کرونا

کلیپ نوشت| مدیریت کرونا در ایران چگونه انجام شد

فیلم| رای دادن امام خمینی در روز 12 فروردین

0 نظر

ارسال نظر

capcha