سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی

سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی

محمود بهمنی در گفتگو  با مهر  با بیان اینکه ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورمان در مقایسه با کشورهای رقیب بسیار پائین است، گفت: به همین دلیل فشارهای تامین مالی برای تولید عمدتا بر روی بانکهای کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در ایران باید با استانداردهای قابل قبول در دنیا تطبیق داده شود، افزود: حدود 20 درصد بازار سرمایه کشور امروز در اختیار نهادهای دولتی است.

وی تصریح کرد: همچنین 15.2 درصد در اختیار صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی، 4.9 درصد در اختیار بانکها، 15.1 درصد در اختیار تعاونی های سهام عدالت و تعاونی ها و 31.9 درصد در اختیار شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها قرار دارد.

بهمنی با بیان اینکه 14 درصد از بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی حقیقی قرار دارد، عنوان کرد: حتی اگر شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها را نیز جزو بخش خصوصی در نظر بگیریم، باز هم رقم مطلوبی نیست.

وی اقتصاد کشور را بانک محور عنوان و بیان کرد: چنانچه در بازار پول به هر نحوی دخالت شود، باعث بر هم زدن تعادل بین منابع و مصارف بانکی شده و از سوی دیگر هزینه دسترسی به منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر وابستگی بانکها به بانک مرکزی هم افزون می شود و باعث تورمی شدن اقتصاد خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان دردسر عظیمی است

واردات دام زنده سنگین ظرف چند روز آینده

سیدتقی نوربخش+بیوگرافی

0 نظر

ارسال نظر

capcha