رکود ۴۰ درصدی مسکن در سال ۹۳/ صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یافت

رکود ۴۰ درصدی مسکن در سال ۹۳/ صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یافت

به گزارش سراج24، مطابق گزارش جامع بانک مرکزی درباره خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 93، شاخص‌های عملکردی بخش ساختمان و مسکن طی سال 93 با کاهش همراه بود. این روند موید حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن در سال مذکور است.

بر اساس برآورده‌های مقدمانی حساب‌های ملی ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 93 به قیمت‌های ثابت سال 83 به 138.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل 4. درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های مناطق کل کشور در سال 93 نشان می‌دهد تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور طی سال مورد بررسی نسبت به سال قبل به ترتیب 32.1 و 40.2 درصد کاهش داشته است.

شاخص‌های مذکور در شهر تهران به ترتیب 51.8 و 49.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در شهرهای بزرگ نیز تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی نسبت به سال 92 به ترتیب 36.1 و 42.8 درصد کاهش داشته است. در سال 93 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختماهای جدید مناطق شهری با رشد 7.5 درصدی به قیمت‌های جاری نسبت به سال قبل به 810.6 هزار میلیارد ریال رسید.

در سال مورد بررسی سرمایه‌گذاری صورت گرفته در شهر تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط به ترتیب 12.3، 10 و 1.3 درصد افزایش داشت.

میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید کل مناطق شهری به قیمت‌های ثابت سال 90 در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل به میزان 9. درصد کاهش نشان می‌دهد. در سال مورد بررسی مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی در کل منطاق شهری به 718.6 هزا رواحد با زیربنای معادل 98 میلیون مترمربع بالغ شد که نسبت به سال قبل به ترتیب 13.8 و 12 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری برحسب مراحل ساخت به قیمت‌های جاری در سال 93 نشان می‌أهد که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده نیمه تمام و تکمیل شده نسبت به سال قبل به ترتیب از 3.6، 10.5 و 4.2 درصد افزایش برخوردار بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های ثابت سال 90 در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل نشان‌دهنده کاهش 4.5 و 3.9 درصدی به ترتیب در ساختمنان‌های شروع شده و تکمیل شده و افزایش 1.9 درصدی در ساختمان‌های نیمه تمام است.

*تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش‌های ساختمان و مسکن طی سال 93 نسبت به سال قبل از آن با 40.9 درصد افزایش به 404.5 هزار میلیارد ریال رسید.

بر اساس آمار مذکور در سال 93 بخش ساختمان و مسکن سهمی معادل 11.8 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داد.

بررسی آمار عملکرد تسهیلات پرداختی بانک مسکن در سال 93 نشان می‌دهد که 94.1 درصد از کل تسهیلات پرداختی این بانک به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته است.

 در سال مورد گزارش بانک مسکن مبلغ 166.3 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش ساختمان ومسکن اختصاص داد که نسبت به سال قبل 44.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین تسهیلات تکلیفی پرداخت شده توسط شبکه بانکی به بخش مسکن از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان اسفند ماه 93 معادل 546.3 هزار میلیارد ریال بود.

 تسهیلات مزبور در قالب طرح‌های مختلف حمایتی دولت به تعداد 4090.8 هزا رفقره تسهیلات پرداخت شد. بیشترین سهم از مبلغ تسهیلات اعطایی به میزان 70.6 درصد (معادل 383.8 هزار میلیارد ریال) به طرح حق بهره‌برداری زمین 99 ساله (تسهیلات ساخت مسکن مهر) اختصاص یافت.

همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانک‌های مزبور به منظور کمک به بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 15.2 درصد بود.

عملکرد اجرایی طرح مسکن مهر

امار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتدای اجرا تا پایان سال 93 نشان می‌دهد پروانه ساخت تعداد 2025 هزار واحد مسکونی در این طرح صادر شده است. از این تعداد 1973.3 هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت (پی‌سازی و بعد از آن) قرار گرفته‌اند کهتعداد 1501.9 هزار واحد مسکونی آن نیز آخرین مرحله ساخت (اتمام نازک‌کاری) را پشت سر گذاشته‌اند.

*افزایش 19.9 درصدی شاخص‌ بهای خدمات ساختمانی در سال 93

در سال 93 شاخص بهای خدمات ساختمانی بر پایه سال 90 نسبت به سال قبل 19.9 درصد افزایش یافت.

بیشترین رشد در زیرگروه‌های شاخص مذکور مربوط به شاخص اجرت مقنی و اجرت کاشی‌کار به ترتیب به میزان 24.9 و 22.4 درصد بود.

در سال مورد گزارش شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی بر پایه سال 90 نسبت به سال قبل 4.1 درصد افزایش داشت. شاخص مزبور به تفکیک مصالح فلزی و غیرفلزی در سال 93 نسبت به سال قبل به ترتیب 4. درصد کاهش و 12.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

در سال مورد بررسی ارزش زمین به کل هزینه تمام شده در ساختمان‌های تکمیل شده مناطق شهری کشور معادل 55.7 درصد بود که در مقایسه با سال قبل 4.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

 

 

اخبار مرتبط

مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن

معاملات مسکن در بهار ۹۸ ۳۴.۶ درصد کاهش یافت

جوانان شاغل در دستگاه های دولتی خانه‌دار می‌شوند

0 نظر

ارسال نظر

capcha