جمعه 30 شهريور 1397

فارسی
logo
seraj24
کد خبر: 79174
جزئیات آئین‌نامه جدید مشاغل خانگی
دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی جزئیات آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب و کارهای خانگی٬ خُرد و کوچک را اعلام کرد.

 به گزارش سراج24، شورای عالی اشتغال در جلسه مورخ ۹۳.۰۹.۰۳ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد آئین نامه اجرائی بندهای الف،ب و ج ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی٬ آئین نامه اجرائی ساماندهی وحمایت از بنگاه های پشتیبان کسب و کارهای خانگی٬ خُرد و کوچک را به شرح ذیل تصویب نمود:

اهداف

ماده ۱: این آئین نامه به استناد قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و آیین نامه اجرائی بندهای الف، ب و ج ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، با هدف ساماندهی و حمایت از گسترش بنگاه های پشتیبان کسب و کارهای خانگی٬ خُرد وکوچک٬ به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد:

- پایدار سازی کسب و کارهای خانگی٬ خُرد و کوچک از طریق تکمیل و توسعه زنجیره ارزش
- توسعه ظرفیت های اشتغال زائی
- ایجاد و توسعه زمینه های افزایش درآمد و بهبود معیشت افراد جامعه
- تقویت فرهنگ کار جمعی٬ کارآفرینی  و تولید
- ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه
- سوق دهی و هدایت اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی

تعارف و مفاهیم

ماده ۲: در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط  به کار می روند:

 - دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مجوز فعالیت کسب و کار صادر می نمایند.
- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
- بنگاه پشتیبان: شامل کلیه بنگاه های خصوصی و تعاونی٬اصناف٬ اتحادیه ها٬ سمن ها، انجمن های خیریه و علمی، شرکت های مادرتخصصی دارای مجوز فعالیت  از دستگاه اجرائی ذیربط و کارآفرینان برتر می باشد که مسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسب وکارهای خانگی٬ خرد وکوچک را بصورت شبکه ای و زنجیره تآمین و تولید و توزیع در زمینه هائی مانند آموزش٬ فرآیند تولید٬ مشاوره٬ طراحی، نوآوری٬ بسته بندی٬ برند سازی، بازارسازی ٬ بازاریابی و فروش را بر عهده داشته و صلاحیت آنها برای انجام فعالیت  پشتیبانی به تأیید دستگاه اجرائی مربوطه رسیده است.
- کسب و کارهای خانگی: آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. (موضوع ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی)
- کسب و کارهای کوچک: آن دسته از فعالیت¬هایی است که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰نفر می باشد.(موضوع بند ج ماده  یک آیین نامه اجرائی ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
- کسب و کارهای خرد: آن دسته از فعالیت هایی است که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۱۰ نفر می باشد.
-  طرح توجیهی پشتیبان: طرح تجاری (B.P ) عنوان کننده توجیه فنی، مالی و اقتصادی فعالیت پشتیبان  است که منضم به تشریح نحوه ارتباط و حمایت از کسب و کارهای زیرمجموعه و در راستای اولویت های سرمایه گذاری و اشتغال استان می باشد.
- قرارداد پشتیبانی : قراردادی است که بین بنگاه پشتیبان و صاحبان  کسب وکارهای وابسته منعقد شده و کلیه شرایط٬ ضوابط و تعهدات متقابل طرفین در آن قید می گردد .
- بنگاه وابسته : به کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک اطلاق میشود که براساس قرارداد پشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهره مند میگردد.
- تأییدیه فعالیت پشتیبان: تأییدیه ای است که  براساس صلاحیت اجرای طرح توجیهی، توسط  دستگاه های اجرائی صادر می گردد.
- کارگروه : کارگروه تخصصی اشتغال استان (موضوع آیین نامه اجرائی بند ه  ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه)
- مناطق کمتر توسعه یافته : منظور مناطق کمتر برخورداری است که براساس آخرین فهرست اعلام شده توسط مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری٬ تعیین می شود. (مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت ۴۸۸۷۴ ﻫ   مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ هیأت وزیران )
- بانک : کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا
- صندوق: صندوق مهر امام رضا(ع) ٬ صندوق توسعه ملی و صندوق های اشتغال دستگاه های اجرائی و نهادهای حمایتی

دامنه پوشش

ماده ۳ : کلیه بنگاههای پشتیبان و وابسته٬ مشمول این آیین نامه می گردند.

شرایط احراز بنگاه پشتیبان

ماده ۴ : شرایط احراز بنگاه پشتیبان به شرح زیر می باشد:

۱-  داشتن پروانه کسب یا مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی مرتبط
۲-  داشتن حداقل ۳ سال سابقه فعالیت سودآور برای اشخاص حقیقی و ۲ سال برای اشخاص حقوقی  یا کارآفرین برتر در سطح استان و ملی ٬ به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط
 تبصره :  سابقه فعالیت مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته٬ یکسال کاهش می یابد .
۳-  اخذ تأییدیه طرح توجیهی  و تأییدیه صلاحیت فعالیت پشتیبان از دستگاه اجرایی مرتبط ، بانک و صندوق.

وظایف بنگاه پشتیبان

ماده ۵ : وظایف بنگاه پشتیبان به شرح زیر می باشد:

۱– تهیه و ثبت طرح توجیهی در سامانه مربوطه
۲- شناسایی بنگاه های وابسته و انعقاد قرارداد نحوه همکاری (در  قالب کاربرگ های مربوطه ) و شفاف سازی مبادلات مالی با صاحبان  بنگاه های وابسته
۳-همکاری کامل با دستگاههای اجرائی ذیربط و بانک و صندوق جهت نظارت بر حسن اجرای طرح
۴-ساماندهی مستمر بنگاههای وابسته در قالب فعالیت های شبکه ای با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش محصول
۵ - مدیریت فرآیند تولید اعم از مهارت آموزی٬ تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ٬ مشاوره٬ طراحی، نوآوری٬ تحقیق و توسعه ٬ بسته بندی٬ برند سازی ٬ بازارسازی٬  بازاریابی و فروش

نوع، نحوه و میزان حمایت ها

ماده ۶ : مجریان بنگاههای پشتیبان و وابسته از تمام یا بخشی از حمایت های زیر برخوردار می گردند:

۱- اولویت و تسهیل  در استفاده از امکانات (فضای آموزشی، مربی) سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه های اجرایی مرتبط
۲- تخفیف هزینه های دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاه های اجرایی مرتبط
۳-اولویت دریافت تسهیلات از صندوق و بانک
۴– بهره مندی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (در صورت تأمین منابع)
۵– اولویت استفاده از تضمین های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
۶- اولویت و تخفیف دراستفاده از بازار محلی شهرداری ها جهت عرضه محصولات
۷-حمایت های ویژه تعاونی ها
۸- تخفیف هزینه حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی
۹- تخفیف حق پخش تبلیغات رسانه های ارتباط جمعی دولتی
۱۰- اولویت پرداخت جوایز صادراتی

تبصره  : تداوم حمایت های فوق منوط به استمرار فعالیت های بنگاههای پشتیبان و وابسته و انجام تعهدات و موارد مندرج در طرح توجیهی و مفاد قرارداد پشتیبانی خواهد بود.

ماده ۷ : به منظور بسترسازی و توانمندسازی بنگاههای پشتیبان و وابسته٬وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است با در نظر داشتن مزیت های نسبی و رقابتی مناطق نسبت به نیازسنجی آموزشی و پژوهشی و ارائه آموزش های تکمیلی و تخصصی لازم به بنگاههای پشتیبان و وابسته اقدام نمایند.ماده ۸ : منابع مالی برای اجرای این دستورالعمل به شرح زیرمی باشد:

۱- ردیف های بودجه سنواتی و یا تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
۲-  اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی صندوق و بانک ها
۳- منابع ماده۸  قانون هدفمندی یارانه ها
۴- منابع مالی نهادهای حمایتی
۵- کمک های مردمی٬ سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای بین المللی

تبصره ۱ : میزان و توزیع استانی تسهیلات فوق هر ساله با هماهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی٬ بانک مرکزی٬ صندوق و دستگاه های اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره ۲ : کارگروه تخصصی اشتغال استانها موظفند با در نظر داشتن ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و تکمیل شدن زنجیره ارزش ٬ تسهیلات مذکور را توزیع نمایند.

تبصره ۳ : تسهیلات پرداختی به بنگاه های پشتیبان و وابسته می تواند متناسب با سهم هریک از بانک ها و صندوق به صورت تلفیقی از تسهیلات قرض الحسنه و منابع عادی تعیین گردد.

تبصره ۴ : نرخ سود و کارمزد تسهیلات قابل پرداخت بر اساس ضوابط بانک و صندوق می باشد.

تبصره ۵ : بانکها و صندوق می توانند به منظور حفاظت از منابع دولتی و اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی نسبت به بیمه تسهیلات اقدام نمایند.

تبصره ۶ : درصورت درخواست متقاضی ٬ تسهیلات اعطائی توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک  قابل تضمین می باشد.

تبصره ۷: تسهیلات این طرح (بویژه منابع قرض الحسنه) صرفاً به رشته های شغلی اختصاص خواهد یافت که فهرست آنها توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان و با در نظر داشتن ظرفیت ها، مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان تعیین و تصویب میگردد.

تبصره ۸: نهادهای حمایتی می توانند با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط در چهار چوب این آیین نامه نسبت به شناسائی و انعقاد قرارداد با پشتیبان از محل منابع داخلی خود، علاوه بر منابع مذکور اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورایعالی اشتغال بصورت فصلی ارائه نمایند.

نظارت و ارزیابی

ماده ۹ : نظارت عالیه بر نحوه اجرای این آیین نامه در سطح ملی به عهده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در استان ها بر عهده کارگروه می باشد.

ماده ۱۰ : دستگاه های اجرایی ذیربط در استان موظفند ضمن نظارت بر ایفای تعهدات بنگاه های پشتیبان ،گزارش عملکرد نظارتی را در مقاطع زمانی ۳ ماهه به کارگروه ارائه نماید.

ماده ۱۱: کارگروه موظف است گزارش نظارتی دستگاه های اجرایی را اخذ و پس از کنترل و جمع بندی٬ مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده۱۲: دستگاه های اجرایی موظفند در بررسی و تأیید طرح های توجیهی و تأییدیه صلاحیت پشتیبان٬ اسناد بالادستی بویژه سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان و همچنین تکمیل شدن زنجیره ارزش را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۳: وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط٬ پیگیری های لازم جهت رفع موانع احتمالی را بعمل آورده و گزارش مربوطه را به شورایعالی اشتغال ارائه نماید.

ماده ۱۴: میزان و شرایط بهره مندی از حمایت های موضوع ماده ۶ ، فرایند ثبت نام و گردش کار، وظایف دستگاه های اجرایی و نحوه رسیدگی به تخلفات و اختلافات  بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت دستگاه های اجرائی ذیربط تهیه و جهت تصویب به شورایعالی اشتغال ارائه می گردد.

این آئین نامه مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره می باشد.

منبع: مهر

مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار

ایران کاملا به برجام پایبند بوده است
طرح نذر پلاسما و پلاکت خون در فاصله عاشورا تا اربعین
بانک‌های قرض‌الحسنه باید به کمک دانشجویان شهریه‌پرداز بیایند
دومین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام) در حسینیه امام خمینی(ره)
صعود پرسپولیس به نیمه نهایی با بازگشت رویایی
سرنوشت برجام در امنیت جهانی تاثیرگذار است
رئیس جمهوری به اجلاس سازمان ملل سفر می کند
مردم احتکار و تخلفات بانکی را به سامانه سجام اعلام کنند
6 هزار بازرس بهداشت بر مراسم عزاداری محرم نظارت دارند
گوشی های تلفن توقیف شده روانه بازار می شود
روحانی مواضع ایران را با قدرت برای دنیا بیان کند
هیچ کشوری ایران را تهدید نمی‌کند
لاریجانی با رئیس جدید مجلس نمایندگان عراق گفتگو کرد
متن کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان/جزئیات شرایط بازنشستگی مدیران در 60 روز آینده
اولین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) در حسینیه امام خمینی
تغییر برخی استانداران با قانون منع خدمت بازنشستگان
بررسی راهکار ارزان شدن ارز در تلویزیون
حرف‌های مهم مسئول کویتی درباره آمریکا و اسرائیل در تلویزیون ایران
چراغ سبز علنی قلعه‌نویی به سپاهان
ذوق زدگی استقلال از احتمال منتفی شدن قرارداد قلی‌زاده
بازیکنی که برای برانکو به تاریخ پیوست!
اخراج ناگهانی ۵۰۰ کارگر در سد هراز
عرضه زولبیا و بامیه به قیمت پارسال در بعضی مغازه‌ها
افزایش قیمت برنج و روغن با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی
آئین‌نامه انتقال پایتخت از تهران تدوین شد
کره شمالی چرا مذاکرات را نیمه‌کاره رها کرد؟
بدشانس ترین تیم‌های لیگ اروپا
اوج‌گیری اجاره‌ها باب طبع مشاوران املاک؟
توافق سران اتحادیه اروپا به منظور نجات برجام
کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف می‌شود
آخرین وضعیت آزادراه تهران - شمال
همه چیز درباره کابوس جدید پایتخت
پاداش قهرمانی استقلالی‌ها چقدر بود؟
مرگ مشکوک 1 نفر در اتفاقات دیشب کازرون
جدیدترین جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی اعلام شد
تکرار «مردم نگران نباشند» توسط یک مسئول دیگر
شرح دعای روز اول ماه مبارک رمضان
چقدر پروتئین در روز مصرف کنیم؟
شرارت و حماقت ۳ گاو و انتفاضه چهارم
شب‌های رمضان سریال‌ها را کِی ببینیم؟
ضرب‌ الاجل بانکی به حجاج برای پرداخت قسط جدید
حدیث روز/ شش توصیه پیامبر(ص) درباره ماه رمضان
نظر جهرمی درباره فیلترینگ و ماهواره
روپایی زدن کی‌روش سوژه شد
اسطوره پرسپولیس داغدار شد
رئیس‌جمهور به ترکیه می‌رود
ماه رمضان چگونه انسان را به یقین می‌رساند؟
اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق تا ۲ روز دیگر
افشاگری مامور موساد از طرح‌ ترور امام خمینی(ره)
سقف افزایش قیمت خودرو مشخص شد
تصویب اساسنامه جدید جامعه روحانیت
انتقاد یک حزب اصلاح طلب از عملکرد سازمان محیط زیست
تنها شرط قلعه‌نویی برای ماندن در ذوب آهن
دستگیری یکی از عناصر برجسته داعش در مرز با سوریه
جدیدترین نتایج انتخابات پارلمانی عراق
سرلشکر جعفری:مقایسه سپاه با ارتش‌های جهان اشتباه است
عکس/ دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج)
بیرانوند باشگاه نفت را به مزایده گذاشت!
روایت وزیر لبنانی از چهار هدف آمریکا علیه ایران
خوشحالی مسلمان درونی بود!