محقق تاریخ بررسی می‌کند؛ جنبش دانشجویی در ایران+فیلم

محقق تاریخ بررسی می‌کند؛ جنبش دانشجویی در ایران+فیلم

جنبش دانشجویی را باید در سه بخش مختلف پس از دیکتاتوری رضا شاه تا ملی شدن صنعت نفت، جریان کودتای انگلیسی و آمریکایی سال32 و در بخش رهاوردها و دستاوردهای جنبش دانشجویی مورد بررسی قرار داد.

اخبار مرتبط

بحران‌های ساخت آمریکا در ایران با هدف تحمیل بازی سازش

یک ایرانی به عنوان معاون اول کمیسیون موادمخدر سازمان ملل انتخاب شد

ترامپ: از توافق وحشتناک با ایران خارج شدیم

0 نظر

ارسال نظر

capcha